اهالی فتنه ۸۸ و سکولارها دوباره سر برآورده اند
تاریخ انتشار خبر : 0303 | کدخبر : 1434

 

این بازی به طور مشخص با بازیگردانی دو نفر در جریان است. یکی در این ایام ماه مبارک با محکومان فتنه 88 مراسم افطاری برپا می کنند و دیگری نیز به طور مستمر اقدام به دیدار و سخنرانی های جهت دار و نامه نگاری می کند! و رسانه های در اختیارشان نیز فضاسازی های لازم را انجام می دهند!

مقاومت به اذن پروردگار باقي خواهد ماند
تاریخ انتشار خبر : 0303 | کدخبر : 1433

دبير كل حزب الله گفت: هر كس تصور مي كند كه با اين قطعنامه پوچ و بيهوده مي تواند مقاومت را به زانو در آورد متوهم بوده و من به اروپايي ها مي گويم كه اين قطعنامه را بر در كوزه بگذارند و آب آن را بنوشند. ما در برابر اتحاديه اروپايي قرار داريم كه در برابر خواست آمريكا و اسراييل زانو مي زند.


کنگره بین المللی پدر امام خمینی(ره)
تاریخ انتشار خبر : 0303 | کدخبر : 1432

حجت السلام حسینی : پدر امام شخصیتی علمی , سیاسی ,اجتماعی ,مبارزاتی است که در راه اسلام شهید شد و فرزندی مثل امام تحویل جهانیان داد.