يازده نکته از دعاي عهد
تاریخ انتشار خبر : 0808 | کدخبر : 1607

کتابی که رهبر انقلاب پیش از خواب می خواند
تاریخ انتشار خبر : 0808 | کدخبر : 1606

خمین نیوز ،مقام معظم رهبری در دی ماه سال ۹۰ زبان شیرین و طنزگونه این کتاب را از ویژگیهای برجسته آن دانستند و پرداختن به بخش هایی از خاطرات که معمولا نگفته می ماند را از ویژگیهای منحصر به فرد این کتاب دانستند


پروژه خط انتقال گاز 24 اینچ به شهرستان
تاریخ انتشار خبر : 0808 | کدخبر : 1605

خمین نیوز ،کریمی فرماندار شهرستان خمین : اجرای پروژه خط انتقال گاز 24 اینچ یک فرصت بسیار مناسب ویک مقدمه بسیار ضروری برای توسعه زیرساختها وتوسعه شهرستان است.