تحویل 994 واحد مسکن مهردر سال جاری در شهرستان خمین
تاریخ انتشار خبر : 2525 | کدخبر : 1891

سرپرست مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزیگفت: با تمهیدات اندیشیده شده تا پایان سال جاری 994 واحد جدید نیز تکمیل و تحویل خواهد شد.


پیام ما شهیدان خون ماست
تاریخ انتشار خبر : 2525 | کدخبر : 1890

پیام ما شهیدان خون ماست . شما را سفارش می کنم که پشتیبان ولایت فقیه باشید چون ولایت فقیه استمرار خط سرخ امامت است ...


پیکر ۶ نفر از شهیدان حادثه تروریستی عراق وارد ایران شد
تاریخ انتشار خبر : 2525 | کدخبر : 1889