تاریخ انتشار خبر : 1818 | کدخبر : 4004

تاریخ انتشار خبر : 1818 | کدخبر : 4003

تاریخ انتشار خبر : 1818 | کدخبر : 4002

تاریخ انتشار خبر : 1818 | کدخبر : 4001

سه طرح آب فروشی غیرمجاز حوزه کشاورزی در خمین شناسایی و متوقف شد
تاریخ انتشار خبر : 1818 | کدخبر : 4000

رئیس منابع آب خمین گفت: سه طرح انتقال و جابجایی آب از اراضی کشاورزی برای مصارف متفرقه و آب فروشی غیرمجاز و فاقد پروانه بهره برداری در این شهرستان شناسایی و با متخلفان برخورد قانونی شد.


تاریخ انتشار خبر : 1818 | کدخبر : 3999

تاریخ انتشار خبر : 1818 | کدخبر : 3998

کمبود آب مهمترین دغدغه تولیدکنندگان در خمین است/راه برای تولیدکنندگان هموار نیست
تاریخ انتشار خبر : 1818 | کدخبر : 3997

مشکل تأمین آب مهمترین دغدغه تولیدکنندگان شهرستان خمین است که در بحث کشاورزی و گل و گیاه مشغول فعالیت هستند.


تاریخ انتشار خبر : 1818 | کدخبر : 3996

تاریخ انتشار خبر : 1818 | کدخبر : 3995