عملکرد ضعیف شورای شهر و شهرداری در توسعه گردشگری خمین/پیشرفت در این زمینه نیازمند انسجام و هماهنگی مسئولان است
تاریخ انتشار خبر : 1818 | کدخبر : 6616

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی گفت: توسعه گردشگری در خمین نیاز به یک انسجام و هماهنگی بین مسئولان شهرستان دارد تا در این صنعت به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.


تاریخ انتشار خبر : 1818 | کدخبر : 6615

تاریخ انتشار خبر : 1818 | کدخبر : 6614

تاریخ انتشار خبر : 1818 | کدخبر : 6613

تاریخ انتشار خبر : 1818 | کدخبر : 6612

برجام هرگز سند افتخار نیست‬‬/ برجام اول چه دستاوردی داشته که به برجام های دیگر فکر کنیم؟/ ‫سپاه برای پاسخ به گستاخی‌های عربستان منتظر دستور است
تاریخ انتشار خبر : 1818 | کدخبر : 6611