ارگ تاریخی میشیجان، بنایی از دوره قاجاريه
تاریخ انتشار خبر : 0202 | کدخبر : 8472

ارگ تاریخی میشیجان( پارک امیر حشمت) در روستای میشیجان در مسیر منتهی به گورستان و دو امامزاده روستا واقع شده و تا شهر خمین 5 کیلومتر فاصله دارد.