تاریخ انتشار خبر : 0606 | کدخبر : 8477

تاریخ انتشار خبر : 0606 | کدخبر : 8476

قلعه سالار محتشم با قدمتی 120 ساله
تاریخ انتشار خبر : 0606 | کدخبر : 8475

بنای عمارت سالار محتشم در حاشیه شمالی شهر خمین در کنار عمارت حاج جلال لشکر با ۴هزار و ۳۰۰ مترمربع وسعت حدود ۱۲۰ سال قدمت دارد و در سال ۸۱ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.