حذف 34 میلیون نفر یارانه بگیر در کمیسیون تلفیق تصویب شد/تکلیف نامعلوم 63 هزار میلیارد تومان
تاریخ انتشار خبر : 1919 | کدخبر : 10131
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق بزرگترین ابهام در رقم درآمد هدفمندی یارانه ها وجود دارد.

صفحه اول روزنامه های ورزشی 19 دی
تاریخ انتشار خبر : 1919 | کدخبر : 10130

صفحه اول روزنامه های 19 دی
تاریخ انتشار خبر : 1919 | کدخبر : 10129