درخشش دو اثر نمایشی از زادگاه امام(ره) در جشنواره روح‌الله
تاریخ انتشار خبر : 0101 | کدخبر : 10181
مسئول انجمن نمایش خمین گفت: دو اثر نمایشی از شهرستان خمین به بخش نهایی جشنواره تئاتر روح‌الله که در اصفهان برگزار می‌شود، راه پیدا کرد.

یک روز برفی در شهرستان خمین
تاریخ انتشار خبر : 0101 | کدخبر : 10180

بارش برف در شهرستان خمین با سفید پوش کردن طبیعت و خیابا‌ن‌های شهر، زیبایی خاصی را به شهرستان بخشید و باعث خوشحالی مردم شد.


صفحه اول روزنامه های ورزشی 1 بهمن
تاریخ انتشار خبر : 0101 | کدخبر : 10179

صفحه اول روزنامه های  1 بهمن
تاریخ انتشار خبر : 0101 | کدخبر : 10178