اقتدار شهید ساعدی در مقابل دشمن
تاریخ انتشار خبر : 1717 | کدخبر : 1577

در شب مرحله چهارم عملیات محرم وقتی گردان روح الله تا 10-15 کیلومتری عمق دشمن نفوذ می کند ، فردا صبح شهید ساعدی گردان را در محاصره دشمن می بیند تا جایی که یک سرهنگ عراقی جلو می آید و می گوید تسلیم شوید ، شهید ساعدی کشیده محکمی به صورت سرهنگ عراقی می زند...


مدرسه ای به نام شهید عباس آندی در تهران
تاریخ انتشار خبر : 2626 | کدخبر : 1794

 شهید عباس آندی در مدرسه ای در خیابان ستارخان تهران معلم ورزش بود که هم اکنون مدرسه را به نام وی نامگذاری کرده اند.


غسل شهادت شهید میرهادی قبل از شهادت
تاریخ انتشار خبر : 2525 | کدخبر : 1571

قبل از شهادت غسل کرد، گویی این عزیز از پیشگاه خداوند متعال الهام گرفته بود که دیگر زمان پرواز فرا رسیده و جای درنگ نیست .

قبلی بعدی
بالا