چای فراش حمراء
تاریخ انتشار خبر : 3131 | کدخبر : 1419

چای فراش حمراء حاوی باکتری کشنده در کشور عراق می باشد که به صورت قاچاق توسط (افراد سودجو) و مسافران (زوار) وارد استان خوزستان می شود.


حامیان فتنه در دولت یازدهم جایی نخواهند داشت
تاریخ انتشار خبر : 1212 | کدخبر : 1376

عضو جمعیت ایثارگران با بیان اینکه آقای روحانی باید مفهوم کش‌دار اعتدال را برای مردم روشن کند،‌ گفت: تردید ندارم حامیان فتنه در دولت جدید جایگاهی نخواهند داشت و مجلس نیز نسبت به آنها حساسیت نشان می‌دهد.


خضاب با خون سر
تاریخ انتشار خبر : 0202 | کدخبر : 1599

شبی در منزل پدر شهید بودیم به اتفاق خواهر و برادرهای دیگرش آن شب صحبت از ریزش مو به میان آمد مادرش گفت برای تقویت موی سر باید حنا بگیرید و ظرفی پر از حنا خیس کرد و آورد یکی یکی به سر فرزندانش حنا می گذاشت تا رسید به شهید فتح الله ...

قبلی بعدی
بالا