تاریخ انتشار خبر : 1392/09/10 12:08| کدخبر : 1837

سبک زندگی علما و بزرگان

سبک زندگی علما و بزرگان

 همسر استاد شهید مرتضی مطهری (ره) در احوالات این شهید بزرگوار می فرماید : در مدت 27 سالی که با ایشان زندگی کردم در شبانه روز نیم ساعت بی وضو نبودند ، همیشه می گفتند : با وضو باشید ، وضوی دائمی خوب است . در بین حرفهایشان از عرفا و مقربان درگاه خداوند و اولیای خدا حرف می زدند و بدون اینکه مستقیماً با من حرف بزنند به صورت مثالهای ساده و پر معنا مرا به تقوی و فضیلت دعوت می کردند. اگر من از مسائل مادی حرف می زدم و یا بعضاً شکایتی می کردم ، با صدای آرام این شعر را برایم می خواندند : اگر لذت ترک لذت بدانی ، دگر لذت نفس لذت نخوانی . مناجاتهای شبانه و نمازهای ایشان حالت عجیبی داشت . گاه با خود زمزمه می کردند: تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. 

( منبع : فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان ، شماره 10)

نام کامل :
پست الکترونیکی :
متن نظر:
کد را وارد کنید: *