تاریخ انتشار خبر : 1392/09/11 07:58| کدخبر : 1842

شیوه و طریقه دنیا داری در محضر آیت الله بهجت

شیوه و طریقه دنیا داری در محضر آیت الله بهجت

 انبیاء و ائمه نیامده اند که بگویند مردم از دنیا هیچ بهره ای نداشته باشند بلکه آمده اند طریقه دنیا داری با سعادت و عزت ... را هم به ما نشان بدهند... انفاق ، احسان ، صداقت ، دوستی و محبت و در فکر هم بودن ، یکی از راهای سعادت دنیوی ماست . اگر در فکر و غمخوار هم باشید در واقع در فکر خود هستیم و در نتیجه دنیای خود را هم نگهداری کرده ایم . خدا تنبه دهد که از بی تنبهی شکست نخوریم و متنبه بشویم که چرا فکر نکردیم که با پیروی از انبیاء و اولیاء چگونه دنیا داری کنیم.
( شیوه و طریق دنیا داری در محضر آیت الله بهجت ص384)

نام کامل :
پست الکترونیکی :
متن نظر:
کد را وارد کنید: *