انقلاب مردم یا سفره مسئولین؟
تاریخ انتشار خبر : 0909 | کدخبر : 8392
سوال اینجاست که این مسئولینی که برای جلوگیری از خودسری عده‌ای از مردم طرح ارائه می‌کنند، برای جلوگیری از خودسری مسئولین (یا به عبارت دیگر خودشان) چه کرده‌اند؟؟!

«مظلوم نمایی»؛ نسخه‌ جدید اصلاح طلبان برای القای اعتماد به نفس کاذب به دولت
تاریخ انتشار خبر : 0505 | کدخبر : 8377

از انقلاب اسلامی تا حرکت به سوی تمدن اسلامی
تاریخ انتشار خبر : 2424 | کدخبر : 8319

فردی موقت برای دولت موقت!
تاریخ انتشار خبر : 1919 | کدخبر : 8293

دین؛ مبنای حرکت عظیم انقلاب اسلامی
تاریخ انتشار خبر : 1616 | کدخبر : 8269

لیبرالیسم در تاریخ انقلاب اسلامی
تاریخ انتشار خبر : 0505 | کدخبر : 8217

از بحران اقتصادی تا فاجعه فرهنگی
تاریخ انتشار خبر : 2222 | کدخبر : 8164
مدیران فرهنگی دولت بدون اینکه پاسخی به نقدهای منتقدین در مورد بی‌برنامگی و لاابالی‌گری فرهنگی خود بدهند مدام موضع تخریبی می‌گیرند و حاضر نیستند هنجار شکنی‌های اتفاق افتاده را محکوم و روند ناسالم موجود را اصلاح کنند.

وعده های بسیار اما عمل ناچیز در دولت یازدهم
تاریخ انتشار خبر : 1414 | کدخبر : 8134

ملّت ایران از دولت اجرای حقوق شهروندی را می خواهد
تاریخ انتشار خبر : 0505 | کدخبر : 8094

پایان افسانه برجام
تاریخ انتشار خبر : 1414 | کدخبر : 8012