سرانه ورزشی استان مرکزی ۸۶ صدم متر مربع است
تاریخ انتشار خبر : 0303 | کدخبر : 9809

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی سرانه ورزشی این استان را ‌۸۶ صدم متر مربع اعلام کرد و گفت: اعتبارات جاری و عمرانی ورزش و جوانان رقم قابل توجهی نیست.


صفحه اول روزنامه های ورزشی 3 آبان
تاریخ انتشار خبر : 0303 | کدخبر : 9808

صفحه اول روزنامه های ورزشی 1 آبان
تاریخ انتشار خبر : 0101 | کدخبر : 9800

صفحه اول روزنامه های ورزشی 30 مهر
تاریخ انتشار خبر : 3030 | کدخبر : 9795

صفحه اول روزنامه های ورزشی 29 مهر
تاریخ انتشار خبر : 2929 | کدخبر : 9788

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 27 مهر
تاریخ انتشار خبر : 2727 | کدخبر : 9784
تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و هفتم مهرماه به مسائل مختلف ورزش به ویژه فوتبال اختصاص دارد.

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 26 مهر
تاریخ انتشار خبر : 2626 | کدخبر : 9775

صفحه اول روزنامه های ورزشی 25 مهر
تاریخ انتشار خبر : 2525 | کدخبر : 9769

صفحه اول روزنامه های ورزشی 24 مهر
تاریخ انتشار خبر : 2424 | کدخبر : 9759

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 15 مهر
تاریخ انتشار خبر : 1515 | کدخبر : 9732