صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 21 آبان
تاریخ انتشار خبر : 2121 | کدخبر : 9886

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 20 آبان
تاریخ انتشار خبر : 2020 | کدخبر : 9881

تکمیل مجموعه ورزشی کارگران خمین به 30 میلیارد ریال اعتبار نیازدارد
تاریخ انتشار خبر : 1616 | کدخبر : 9874

رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی خمین گفت: تکمیل مجموعه ورزشی کارگران این شهرستان به بیش از 30 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.


صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 16 آبان
تاریخ انتشار خبر : 1616 | کدخبر : 9873

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 15 آبان
تاریخ انتشار خبر : 1515 | کدخبر : 9867

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 14 آبان
تاریخ انتشار خبر : 1414 | کدخبر : 9862

صفحه اول روزنامه های ورزشی 11 آبان
تاریخ انتشار خبر : 1111 | کدخبر : 9853

باشگاه‌های ایرانی ۸ روز برای حل مشکلات مهلت گرفتند
تاریخ انتشار خبر : 0909 | کدخبر : 9846

باشگاه‌های ایرانی پس از رایزنی با کنفدراسیون فوتبال آسیا به مدت ۸ روز مهلت گرفتند.


صفحه اول روزنامه های ورزشی 9 آبان
تاریخ انتشار خبر : 0909 | کدخبر : 9843

ضرورت احیا سهم یک درصد ورزش استان مرکزی از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی
تاریخ انتشار خبر : 0808 | کدخبر : 9840
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی خواستار احیای سهم یک درصد ورزش استان از محل اعتبارات دستگاه های اجرایی شود.