عزت‌آفرینی کردید و برای یک هدف بزرگ از حق خود گذشتید
تاریخ انتشار خبر : 2020 | کدخبر : 9993
علیرضا کریمی کشتی‌گیر سرافراز کشورمان ساعتی پیش با رهبر انقلاب دیدار و گفتگو کرد.

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 20 آذر
تاریخ انتشار خبر : 2020 | کدخبر : 9992

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 19 آذر
تاریخ انتشار خبر : 1919 | کدخبر : 9986

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 18 آذر
تاریخ انتشار خبر : 1818 | کدخبر : 9984

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 16 آذر
تاریخ انتشار خبر : 1616 | کدخبر : 9977

نائب قهرمانی دانش آموزخمینی در مسابقات قهرمانی تنیس روی میز کشور
تاریخ انتشار خبر : 1414 | کدخبر : 9972

صبا سراجی دانش آموز شهرستان خمین، نایب قهرمان مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان دختر کشور در رشته انفرادی شد.


صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 14 آذر
تاریخ انتشار خبر : 1414 | کدخبر : 9971

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 13 آذر
تاریخ انتشار خبر : 1313 | کدخبر : 9969

صفحه اول روزنامه های ورزشی 12 آذر
تاریخ انتشار خبر : 1212 | کدخبر : 9965

قهرمانی تیم کیوکوشین ذوالفقار خمین در مسابقات کیوکوشین شین رزم ذوالفقار کشور
تاریخ انتشار خبر : 1111 | کدخبر : 9963

تیم کیوکوشین ذوالفقار شهرستان خمین در مسابقات سبک‌های آزاد کاراته قهرمانی کشور، کیوکوشین شین رزم ذوالفقار در دو رده سنی نوجوانان و جوانان به مقام قهرمانی دست پیدا کرد.