صفحه اول روزنامه های ورزشی 11 آذر
تاریخ انتشار خبر : 1111 | کدخبر : 9960

کسب مدال طلای مسابقات بین المللی کونگ فو آزاد آذربایجان توسط دانش آموز خمینی
تاریخ انتشار خبر : 0909 | کدخبر : 9957

دانش آموز شهرستان خمین، موفق شد در رقابت های بین المللی کونگ فو آزادکه در کشور جمهوری آذربایجان برگزار شد، موفق به كسب مدال طلای این دوره از مسابقات شد.


صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 9 آذر
تاریخ انتشار خبر : 0909 | کدخبر : 9956

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 8 آذر
تاریخ انتشار خبر : 0808 | کدخبر : 9953

صفحه اول روزنامه های ورزشی 7 آذر
تاریخ انتشار خبر : 0707 | کدخبر : 9948

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 5 آذر
تاریخ انتشار خبر : 0505 | کدخبر : 9944

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 4 آذر
تاریخ انتشار خبر : 0404 | کدخبر : 9941

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 2 آذر
تاریخ انتشار خبر : 0202 | کدخبر : 9933

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی1 آذر
تاریخ انتشار خبر : 0101 | کدخبر : 9924

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 30 آبان
تاریخ انتشار خبر : 3030 | کدخبر : 9918